Zęby konia – co z nich wyczytamy?

Końskie zdrowie,

Uzębienie konia jest doskonałym źródłem wiedzy o jego wieku. Z upływem lat ilość zębów konia oraz ich kształt zmienia się. Dzięki tym zmianom na podstawie uzębienia, jesteśmy w stanie określić wiek konia. Otwieranie pyska powinna wykonywać zawsze osoba doświadczona, gdyż niewprawna osoba może to zrobić w sposób zagrażający jej bezpieczeństwo oraz zdrowiu konia. U źrebaków, podobnie jak […]

Czytaj więcej